Blandad grafisk produktion

Kampanj Blomstermåla

Kund: Färghusgruppen / Åkesson & Curry
Projekt: Kampanj för kollektionen Blomstermåla
Uppdrag: Grafisk form och produktion

• Vepa
• Kundklubbsbrev (e-post)
• Kundklubbsbrev 2 uppföljning (e-post)
• Banner
• Tidningsannons
• Digitala informationsskärmar (Playipp)
• Mp4-annons (animerad) för Instagram och Facebook