Illustrationer

Teknisk Illustration till Brandsäkert

Kund: Svenska Brandskyddsföreningen / Snick-Snack
Projekt: Tidningen Brandsäkert
Uppdrag: Teknisk illustration som beskriver systemet ”Fläktar i drift vid brand”, det mest effektiva sättet att förhindra gasspridning mellan brandceller.