Illustrationer

Illustrationer SISAB

Kund: SISAB / Snick-Snack
Projekt: Illustrationsmanér till SISAB:s visuell kommunikation.
Uppdrag: Tog fram både manér och illustrationer som sedan används till årsredovisningar, rapporter, bildekaler med mera.