Logotyper & symboler

Logotyp Clean truck

Kund: Miljöförvaltningen i Stockholm stad/ Snick-Snack
Projekt: Projektet Clean truck togs fram med syftet att påskynda och underlätta introduktionen av lastbilar med miljöanpassad teknik. Projektet drevs av Miljöförvaltningen i Stockholms stad, AGA och OKQ8/IDS. Projektet medfinansierades av EU Life+, Vinnova och Energimyndigheten.
Uppdrag: Ta fram logotyp till marknadsföring samt dekaler till de åkerier som anslöt sig till projektet, att sätta på sina lastbilar.

Stockholms Stad tillsammans med OKQ8/IDS och AGA AB samt åkerier och lastbilsleverantörer har banat väg för klimatsäkrade transporter för hela Sverige.
CleanTruck-projektet var ett unikt projekt i sitt slag, eftersom det fokuserade på att få igång ett fullskaligt demonstrationsprojekt med miljölastbilar, etablera drivmedelsanläggningar för förnybart lastbilsbränsle testa och demonstrera nya sorters miljölastbilar. Sparsam körning, kväve i däcken samt kylaggregat med flytande koldioxid till kylbilarna.