Tidningar

Tidningar

Det har blivit många tidningar genom åren, här några exempel på tidningar jag jobbat med som formgivare.
( ) = Min uppdragsgivare.

Ahead (Snick-Snack) – TDC:s tidning riktad till IT-tekniker – Ny grafisk form och löpande produktion.
Tidningen Innovation (Åkesson & Curry) – Myndigheten Vinnovas tidning om sitt arbete för att öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige – Ny grafisk form och en hel del löpande produktion.
Tidningen Brandsäkert (Åkesson & Curry) – Om Svenska brandskyddsföreningens arbete för ett brandsäkrare Sverige – Layout/original.
CuttingEdge (Snick-Snack) – En engelskspråkig version av Myndigheten Vinnovas tidning VinnovaNytt – Ny grafisk form och löpande produktion.
Tvärdrag (Adore) – SSUs medlemstidning – Ny grafisk form och löpande produktion.
Innovationer på beställning (Snick-Snack) – Myndigheten Vinnovas tidning att efterfråga innovationer i offentlig sektor– Ny grafisk form och löpande produktion.
Magasin Österåker (Åkesson & Curry) – Österåker kommuns tidning för samtliga hushåll och företag i kommunen. – Layout och original.
Kretsloppet (Contactor) – SRV-återvinnings tidning till hushållen i Huddinge mfl. kommuner – Ny grafisk form och löpande produktion.
Seko tidningen (Adore) – Medlemstidning för Seko-medlemmar – Ny grafisk form och löpande produktion.
Bäst på papper (Åkesson & Curry) – Interntidning för anställda på Holmen – Layout och original.
Välkommen hem (Snick-Snack) – Stångåstadens medlemstidning – Layout och original.
Vinnova-nytt (Snick-Snack) – Föregångaren till tidningen Innovation – lättare uppstyrning av grafisk form samt löpande produktion.