Tidningar

Tidningen Innovation

Myndigheten Vinnovas tidning om sitt arbete för att öka konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige.

Kund: Vinnova / Åkesson & Curry
Projekt: Tidningen Innovation
Uppdrag: Tog fram ny grafisk form och är ofta med som formgivare vid löpande produktion.